หน้าที่ของนายจ้างและคนต่างด้าว

หน้าที่ของนายจ้าง

  • รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเท่านั้น
  • ไม่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานกับตน หรือทำงานที่มีลักษณะงาน หรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

หน้าที่ของคนต่างด้าว

  • ถือใบอนุญาตทำงานไว้กับตัว หรือ ณ สถานที่ทำงาน
  • ทำงาน ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานเท่านั้น
  • กรณี ใบอนุญาตทำงานชำรุด สูญหาย ยื่นขอใบแทนภายใน 15 วัน
  • กรณี เปลี่ยน/เพิ่ม การทำงาน สถานที่ทำงาน ท้องที่การทำงาน หรือ นายจ้าง ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนจึงจะทำงานนั้นได้
Advertisements
This entry was posted in Work Permit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s